╠ แขวงทางหลวงกรุงเทพ ╣

 

 

╠ แขวงทางหลวงกรุงเทพ ╣
หมวดทางหลวงในสังกัด

 

 

 

 • ข่าวประชาสัมพันธ์

   

   

  กรมทางหลวง แจ้งปิดการจราจรเพื่อติดตั้งชุดโคมไฟใต้โครงสร้างเหล็กสะพานทางเชื่อมเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ที่ กม.24+279 ช่วงพาดข้ามถนนวิภาวดีรังสิตกรมทางหลวง โดย ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) จะดำเนินการติดตั้งชุดโคมไฟใต้โครงสร้างเหล็กสะพานทางเชื่อมเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ที่ กม.24+279 ช่วงพาดข้ามถนนวิภาวดีรังสิต ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 23.00 - 02.00 น. จึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรทางหลักขาออกชั่วคราว บริเวณหน้าวัดดอนเมือง และให้ใช้ทางคู่ขนานแทน ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้การดำเนินการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในโครงการก่อสร้างสะพานทางเข้าอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง ทางหลวงหมายเลข 31 (วิภาวดีรังสิต) ตอน งามวงศ์วาน – ดอนเมือง ที่ กม.24+279

 • 2 ข่าวสารกิจกรรม

   

   

  สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 "ร้อยเรียงทุกดวงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน" ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ส่วนเครื่องกล สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) โดยมี ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธานกล่าวเชิดชูเกียรติและกล่าวขอบคุณความร่วมแรงร่วมใจทุ่มเทปฏิบัติราชการ เพื่อกรมทางหลวงตลอดมา พร้อมมอบสิ่งของที่ระลึกแด่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ รวม 19 ท่าน ซึ่งมี นายวันชัย แก้วมาก ข้าราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล และนายประพันธ์ ทองเป้อ ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช 3 เป็นผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวความในใจด้วยความอาลัยรักในช่วงชีวิตการรับราชการที่ผ่านมา และถ่ายภาพร่วมกันในการนี้ ได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารกรมทางหลวง เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตฯ

 • 2 โครงการจิตอาสา

   

 • 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   

   

  Copyright © 2018 Department of Highways. All Right Reserved.