<
I love QRP

  

Witam odwiedzaj¹cych moj¹ polsk¹ stronê QRP i ¿yczê mi³ego przegl¹dania


Zawody SP-QRP

SP-QRP Contest 2003       SP-QRP Contest 2004

  SP-QRP Contest 2005        SP-QRP Contest 2006  

SP-QRP Contest 2007       SP-QRP Contest 2008

 SP-QRP Contest 2009       SP-QRP Contest 2010

SP-QRP Contest 2011          SP-QRP Contest 2012

 SP-QRP Contest 2013       SP-QRP Contest 2014

 SP-QRP Contest 2015       SP-QRP Contest 2016

                                    SP-QRP Contest 2017

SP-QRP Contest 2018  Wyniki (po korekcie)


Sprawy QRP

Artyku³y w MK QTC      Grupa SP-QRP     Portal SP-QRP

Przydatne pliki   Linki    Sklepy z czêœciami   

Mini ATU   Antena "kawa³ek drutu"  

(401) 366-7360

Wyniki konkursu œwiatowy Dzieñ QRP 2008


Warsztaty

I Warsztaty QRP - Tomaszów 2007    

II Warsztaty QRP - Brok 2008  

III Warsztaty QRP  - Burzenin 2009

IV Warsztaty QRP - Burzenin 2010

V Warsztaty QRP - Burzenin 2011


Moje projekty QRP  - zakoñczone

Aquarius 80   Aquarius 20(813) 843-7976   Aquarius 30   8326512848   Klub "Aquarius"   

(209) 403-5201  Libra Dziennik  

 3212715510   Taurus 40  Taurus 80   Taurus - Porady    Taurus - Pliki

   Taurus Dziennik:  2005    2006    2007    9052420664   (819) 302-81689095942564   2010  2011  2012  2013

Lidia 80    Lidia 40   Lidia na YouTube  Galeria wykonanych odbiorników


Bardziej "prywatne"...

Moja "angielska" strona   Moje 40 lecie   W³odek i Lidka  Kontakt M


Nowe na stronie:   XVI SP - QRP Contest  wyniki po korekcie


Ostatnia aktualizacja : 15 grudnia 2018